slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

Digitalna TV u Srbiji

Prvu fazu digitalizacije emitovanja TV programa kroz mrežu zemljskih TV predajnika u Srbiji predstavljalo je  formiranje Inicijalne mreže koja je zvanično puštena u rad 21. marta 2012. godine.

Na osnovu strateških dokumenata Republike Srbije emituje se TV program po DVB-T2 standardu uz primenu MPEG-4 kompresije video signala.

Inicijalnu mrežu čini 13 predajničkih i 2 repetitorske lokacije. Repetitorske lokacije Košutnjak i Stojčino brdo predviđene su za formiranje SFN mreže na teritoriji grada Beograda.

Broj, raspored i snaga predajnika koji sačinjivaju Inicijalnu mrežu uslovljen je ograničenim brojem raspoloživih TV kanala za digitalno emitovanje.

Prema našim procenama program emitovan Inicijalnom mrežom, uz odgovarajuću opremu, može da prati oko 40 % stanovništva Srbije.

Pre početka rada Inicijalne mreže, nadležni državni organi (Vlada Republike Srbije i Ministarstvo kulture, informisanja i informatičkog društva) u saradnji sa republičkim agencijama ( RRA, RATEL) uspostavili su neophodan regulatorni okvir, a JP ETV je izradilo tehničku dokumentaciju i pribavilo potrebne dozvole.

Sve poslove u vezi sa izgradnjom Inicijalne mreže (planiranje, postavljanje neophodne opreme, testiranje i puštanje u rad), uradilo je JP Emisiona tehnika i veze.

Neophodna oprema za Inicijalnu mrežu dobijena je iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske Unije (IPA fondovi).