slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

Radio

Radio je bežični prenos zvuka pomoću elektromagnetnih talasa. Za emitovanje radija se koristi više frekvencijskih opsega pri čemu se primenjuju i različite modulacione tehnologije.  

FM radio predstavlja tehnologiju koja koristi frekvencisku modulaciju za prenos visoko-kvalitetnog stereo zvuka do slušaoca. Pronalazač je Edwin Howard Armstrong. Frekvencijski opseg od 87,5 MHz do 108,0 MHz, koji se u našem regionu koristi za emitovanje FM radija, deo je VHF opsega. FM radio predstavlja najmasovniji  medij na svetu - sluša se u automobilma, preko mobilnih uređaja i u domaćinstvima. I u Srbiji dominantan radio  je FM radio.

ST i KT predstavlja tehnologiju koja za prenos mono zvuka koristi AM (amplitutsku modulaciju). AM tehnologija za prenos je razvijana između 1900. i 1920. godine. Glas pomoću AM modulacije, prvi je preneo Kanađanin Reginald Fessenden 23. decembara 1900. godine. Zbog prirode prostiranja ST i KT talasa, ova tehnologija omogućava pokrivanje radio programima teritorija koje su hiljadama kilometara udaljene od samog predajnika. Ne može  se poredi sa kvalitetom FM emitovanja  na UKT talasima, ali je i dalje nedostižna po površini koju pokriva.

ETV pruža usluge smeštaja emisione opreme na svojim lokacijama skoro svim radio emiterima u Srbiji, a kompletne usluge emitovanja radio programa ETV daje Javnim medijskim servisima Srbije i Vojvodine.

Sipskove svih radio emitera, lokacije sa kojih emituju i frekvencije na kojima rade možete naći na sajtu RATEL-a.