slika5.jpg
slika11.jpg
avala-tower-near-belgrade-1540x755_c.jpg
slika2.jpg
slika1.jpg
slike3.jpg
slika6.jpg
slika8.jpg

 011 2544 358

 kvar@etv.rs

       pitanja@etv.rs

Korisni linkovi

Broj pregleda

110585
DanasDanas6
JučeJuče180
Ove nedeljeOve nedelje1284
Ovog mesecaOvog meseca5592
UkupnoUkupno110585

Sigurna budućnost zemaljske televizije


     U Ženevi je, u Međunarodnoj uniji za telekomunikacije (ITU – International Telecommunication Union) u periodu od 02. – 27. Novembra 2015. godine održana je Svetska konferencija o radiokomunikacijama (WRC – 15 - World Radiocommunication Conference). Svetska konferencija o radiokomunikacijama se održava svake četvrte godine, sa ciljem provere i ako je potrebno eventualnog revidiranja Radio regulacija – Radio propisa (Radio Regulations), koje predstavljaju obavezujući međunarodni ugovor koji se odnosi na korišćenje radio-frekvencijskog spektra i geostacionarnih orbitalnih satelitskih pozicija. Izmena ovih propisa moguća je kroz unapred pripremljeni dnevni red konferencije, odnosno agendu konferencije, koju donosi Savet ITU-a i koja uzima u razmatranje Preporuke koje su usvojene na prethodnim konferencijama.

 

Dnevni red Svetske konferencije o radiokomunikacijama se određuje unapred četiri do šest godina, sa finalnim dnevnim redom koji je usvojen na Savetu ITU-a dve godine pre konferencije uz saglasnost većine zemalja članica.

Glavna tema konferencije što se tiče radiodufuzije, a samim tim i JP Emisiona tehnika i veze, bile su tačke dnevnog reda konferencije koje su se ticale daljeg korišćenja UHF radio frekvencijskog spektra, odnosno dela tog frekvencijskog opsega od 470 – 694 MHz i mogućnosti korišćenja ovog opsega, na primarnoj osnovi, sa mobilnim servisima IMT – International Mobile Telecommunications.

Tačka 1.1 dnevnog reda odnosila se na razmatranje mogućnosti dodele mobilnim servisima, na primarnoj osnovi, dodatnog radiofrekvencijskog spektra i identifikovanju dodatnih opsega za IMT, kao i pratećih regulatornih odredbi, da bi se olakšao razvoj i omogućilo uvođenje terestričkih širokopojasnih mobilnih servisa. Sa stanovišta radiodifuzije zaključak WRC – 15  je više nego uspešan, jer u ovom trenutku, kao i na sledećoj konferenciji WRC – 19, neće biti dodela na ko-primarnoj osnovi mobilnim servisima, dok je dnevni red konferencije WRC – 23 otvoren i prediđeno je samo razmatranje određenih regulatornih aktivnosti, bez pominjanja moguće dodele ili identifikacije ovog opsega za mobilne servise.

Ovaj zaključak konferencije je veoma značajan jer omogućava dalji razvoj i jačanje zemaljske digitalne televizije u UHF radiofrekvencijskom opsegu i obezbeđuje nastavak i sigurnost investiranja u ovu platformu i njen dalji razvoj, sa pripadajućim servisima i novitetima, ne samo u Evropi, već i u zemljama Afrike, Azije i Južne Amerike. Sa daljim razvojem i unapređenjem zemaljske digitalne televizije, što sada postaje praktično i obaveza radiodifuznih operatera,jasno je da bilo kakva promena na WRC – 23 može postati efektivna tek 2030 godine i kasnije.

Tačka 1.2 dnevnog reda odnosila se na davanje na korišćenje radio frekvencijskog opsega od 694 – 790 MHz mobilnim servisima i zaključak konferencije je da se ovaj deo spektra iskoristi za povećanje kapaciteta za mobilne širokopojasne servise i da se ovaj deo oslobođenog spektra iskoristi za digitalnu dividendu 2. Usvojene odredbe konferencije u vezi ove tačke dnevnog reda, predviđaju poptunu zaštitu radiodifuznih i aeronautičkih mobilnih servisa koji rade u ovom frekvencijskom opsegu, omogućavaju potpunu harmonizaciju ovog dela spektra u celom svetu i daju mogućnost proizvođačima i mobilnim operaterima da ponude mobilni širokopojasni pristup, po prihvatljivim cenama, prvenstveno u ruralnim oblastima.